O nás

Spoznaj Symbio Media Group
Kto sme?

História.

Spoločnosť Symbio Media Group bola založená v roku 2015. Napriek tomu, že jej história nesiaha ďaleko, zakladatelia spoločnosti majú viac ako 25 rokov skúseností v reklamnom odvetví.

Poslanie.

Poslaním Symbio Media Group je dodávať nelepivé ,,magické“ materiály pre polygrafický priemysel, ale aj pre reklamné spoločnosti a inštitúcie v podobe reklamných materiálov.

Elektrostatika.

Inovatívnym produktom Symbio Media Group je elektrostatická sila, ktorá nahrádza lepidlo a eliminuje nevýhody vyplývajúce z jeho používania.

Budúcnosť.

Symbio Media Group neustále pracuje na vývoji nelepiacich technológii v tlači. Výsledkom je neustále zvyšovanie ponuky a zavádzanie nových produktov, ako napríklad SymbioNotes bloky.

Sídlo.

Naša spoločnosť sídli v Poľsku, blízko mesta Poznaň, jedného z najväčších miest v našej krajine. Naše produkty dodávame do krajin po celej Európe, preto nás neváhajte kontaktovať!